Sluby

Kontakt

OLSPOL s.r.o. - stavební firma
Tkalcovská 966/1a
568 02 SVITAVY 2 - LÁNY

Telefon: 602 781 886
  461 541 392
E-mail: olspol@olspol.cz

 

Home KOV?SK VROBA

Naše ková?ství se zam??uje na p?eván? zakázkovou výrobu s vyuitím kovaných komponent? (polotovar?) italské firmy RIK FER, ale také na zakázkovou ru?ní ková?skou výrobu.
Tyto ková?ské výrobky zhotovíme podle poadavk? a p?edstav zákazníka. Výrobky si sami zam??íme, vypracujeme návrh, v?etn? cenové nabídky – pochopiteln? ZDARMA. Dodáváme v?etn? montáe (na celém území ?R), povrchové úpravy árovým zinkováním, metalizací (šopováním) a nást?ikem metalickými ková?skými barvami, nebo ková?skými barvami dle vzorkovníku barev RAL.

NABÍZÍME ZAKÁZKOVOU VÝROBU:

  • kovaných bran (jednok?ídlé, dvouk?ídlé, samonosné – v?etn? el.pohonu), kované ploty, kované zábradlí (balkónové a schodiš?ové), kované m?íe (pevné, d?lící, pohyblivé), kované p?íst?ešky, kované schodišt? (p?ímé i to?ité), kované výv?sní štíty, kované poštovní schránky, kované dráky na truhlíky
  • bytové dopl?ky: kované v?šáky, postele, stolky, idle, lou?e, garnye, svícny, popelníky, vinotéky, klepadla, zvony,  panty, poštovní schránky, krbové ná?adí, koše na d?evo, rošty, krbová dví?ka


Dále dodáváme kompletní sortiment materiál? a pot?eb pro ková?e a záme?níky od italské firmy RIK FER (viz.eshop).

 

 

 
Design by OLSPOL s.r.o. Všechna práva vyhrazena.